One moment,
please wait.

Jeszcze będzie przepięknie

Yet, it will be beatiful

Przemek Maciolek
By Przemek Maciolek
Footnotes: Horizont camera and a single roll of Rollei Retro 400s

Loading, please hold on.